Đảng - Đoàn thể - TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐĂK LĂK
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐẮK LẮK TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020-2025

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐẮK LẮK TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020-2025

Sáng 20/5/2020, Đảng bộ cơ sở Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đăng lúc: 22-05-2020 04:37:53 AM | Đã xem: 857 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đảng - Đoàn thể
Đăng lúc: 28-04-2020 10:46:03 PM | Đã xem: 855 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đảng - Đoàn thể
CHI BỘ 4 THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ III - NHIỆM KỲ 2020-2022

CHI BỘ 4 THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ III - NHIỆM KỲ 2020-2022

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, sáng ngày 27.3.2020, Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật đã long trọng tổ chức Đại hội Lần thứ III - Nhiệm kỳ 2020-2022.

Đăng lúc: 31-03-2020 10:36:10 AM | Đã xem: 806 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đảng - Đoàn thể
CHI BỘ 2 THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐẮK LẮK TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2020 -2022

CHI BỘ 2 THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐẮK LẮK TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2020 -2022

Được sự đồng ý và chỉ đạo của Đảng ủy, chiều ngày 24/3/2020, Chi bộ 2 ( Phòng Hành chính - Quản trị, Phòng Kế hoạch - Tài và Ban Quản lý - Ký túc xá) thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đăng lúc: 30-03-2020 09:46:24 AM | Đã xem: 661 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đảng - Đoàn thể
CHI BỘ 5 THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020-2022

CHI BỘ 5 THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020-2022

Sáng ngày 26/03/2020, tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, Chi bộ 5, thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Đăng lúc: 30-03-2020 09:25:56 AM | Đã xem: 481 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đảng - Đoàn thể
CHI BỘ 1 THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020-2022

CHI BỘ 1 THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020-2022

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tại Kế hoạch số 15A-KH/ĐU, ngày 04.02.2020 về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2022, chiều ngày 23.3.2020, Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Đăng lúc: 25-03-2020 10:53:49 PM | Đã xem: 483 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đảng - Đoàn thể
CHI BỘ 3 THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020-2022

CHI BỘ 3 THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020-2022

Chiều ngày 20/03/2020, tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, Chi bộ 3, thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Đăng lúc: 22-03-2020 10:29:42 PM | Đã xem: 444 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đảng - Đoàn thể
ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ 2019-2022

ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ 2019-2022

Thực hiện Kế hoạch số 418-KH/ĐTN, ngày 02.01.2019 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức Đại hội các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2019-2022; ngày 16 tháng 01 năm 2020, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019-2022.

Đăng lúc: 20-01-2020 08:37:04 PM | Đã xem: 654 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đảng - Đoàn thể
CHI BỘ 1 TỔ CHỨC LỄ LẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

CHI BỘ 1 TỔ CHỨC LỄ LẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Chiều ngày 10 tháng 01 năm 2020, Chi bộ 1, thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ kết nạp cho đảng viên mới là đồng chí Nguyễn Văn Huyền- chuyên viên Phòng Tổ chức & CTHSSV.

Đăng lúc: 14-01-2020 02:09:58 AM | Đã xem: 523 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đảng - Đoàn thể
ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT PHỐI HỢP VỚI PHÒNG AN NINH CHÍNH TRỊ NỘI BỘ - CÔNG AN TỈNH VÀ NGÂN HÀNG ĐÔNG Á TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG “VỀ NGUỒN” TẠI XÃ EA M’DRÓH, HUYỆN CƯ MGAR.

ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT PHỐI HỢP VỚI PHÒNG AN NINH CHÍNH TRỊ NỘI BỘ - CÔNG AN TỈNH VÀ NGÂN HÀNG ĐÔNG Á TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG “VỀ NGUỒN” TẠI XÃ EA M’DRÓH, HUYỆN CƯ MGAR.

Triển khai Kế hoạch số 01-KHPH/PA83-CĐVHNT, ngày 28.12.2019, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật phối hợp với Hội Phụ nữ cơ sở Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh Đắk Lắk và Ngân hàng Đông Á chi nhánh Đắk Lắk tổ chức hoạt động “Về nguồn” tại xã Ea M’Droh, huyện Cư M’gar.

Đăng lúc: 05-01-2020 08:40:53 PM | Đã xem: 1463 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đảng - Đoàn thể
CHI BỘ 2, CHI BỘ 3 VÀ CHI BỘ 4 THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

CHI BỘ 2, CHI BỘ 3 VÀ CHI BỘ 4 THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Chiều ngày 10 tháng 7 năm 2019, Chi bộ 2, Chi bộ 3 và Chi bộ 4 – Thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Hoàng Minh Phú – Chuyên viên Ban Quản lý Ký túc xá và hai sinh viên Trần Thị Thùy Dung – Lớp Cao đẳng Quản lý Văn hóa K16, Đặng Quỳnh Như – Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc K16.

Đăng lúc: 11-07-2019 10:36:39 PM | Đã xem: 810 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đảng - Đoàn thể
CHI BỘ 5 TỔ CHỨC LỄ LẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

CHI BỘ 5 TỔ CHỨC LỄ LẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Chiều ngày 28 tháng 5 năm 2019, Chi bộ 5, thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ kết nạp cho đảng viên mới là đồng chí Nguyễn Thị Dung- Nhân viên Khoa Mỹ thuật.

Đăng lúc: 28-05-2019 08:16:37 PM | Đã xem: 825 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đảng - Đoàn thể
CHI BỘ 4 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

CHI BỘ 4 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Chiều ngày 11 tháng 01 năm 2019, Chi bộ 4 – Thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Đặng Thị Tuyết Hồng – Giảng viên Tổ Bộ môn Văn hóa.

Đăng lúc: 15-01-2019 08:39:23 PM | Đã xem: 1034 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đảng - Đoàn thể
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ 1 VÀ CHI BỘ 4 – TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐẮK LẮK

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ 1 VÀ CHI BỘ 4 – TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐẮK LẮK

Chiều ngày 30 tháng 10 năm 2018, Chi bộ 1 và Chi bộ 4 – Thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ kết nạp cho 02 đảng viên mới là đồng chí Lê Tô Đỗ Quyên- Phó trưởng Khoa Đại cương- Sư phạm và đồng chí Phạm Thị Thu- Chuyên viên Phòng Thư viện.

Đăng lúc: 31-10-2018 10:39:30 PM | Đã xem: 1022 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đảng - Đoàn thể
Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2015-2020

Chiều ngày 18/10/2018, Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Quang Tân- Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Minh- Chánh Văn phòng và đồng chí Phan Quang Ngọc- Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Đăng lúc: 21-10-2018 11:00:42 PM | Đã xem: 794 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đảng - Đoàn thể
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐẮK LẮK KHÓA II NHIỆM KỲ 2018-2020

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐẮK LẮK KHÓA II NHIỆM KỲ 2018-2020

Sáng ngày 14 tháng 9 năm 2018, Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lăk đã long trọng tổ chức Đại hội Hội sinh viên khóa II, nhiệm kỳ 2018 -2020.

Đăng lúc: 20-09-2018 09:45:44 PM | Đã xem: 808 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đảng - Đoàn thể
ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “VỀ NGUỒN” CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI BUÔN KNIA, XÃ EBAR, HUYỆN BUÔN ĐÔN

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “VỀ NGUỒN” CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI BUÔN KNIA, XÃ EBAR, HUYỆN BUÔN ĐÔN

Chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày Giải phòng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018), 132 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2018 và hướng tới kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2018). Trong 3 ngày từ ngày 20/4 đến 22/4/2018, Đoàn trường phối hợp với Phòng Tổ chức & Công tác học sinh, sinh viên tổ chức chương trình Về nguồn cho học sinh, sinh viên tại Buôn Knia, xã EaBar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Đăng lúc: 27-04-2018 03:10:11 AM | Đã xem: 2381 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đảng - Đoàn thể
HỘI NGHỊ GIAO BAN CỤM TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG SỐ V QUÝ 1 NĂM 2018

HỘI NGHỊ GIAO BAN CỤM TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG SỐ V QUÝ 1 NĂM 2018

Chiều ngày 20/4/2018, tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, Cụm tổ chức cơ sở Đảng số V ( do Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật làm Cụm trưởng ) đã tổ chức Hội nghị giao ban quý I/2018. Đồng chí Khương Học Hải - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật chủ trì Hội nghị.

Đăng lúc: 22-04-2018 10:37:45 PM | Đã xem: 750 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đảng - Đoàn thể
ĐOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC HỘI TRẠI CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 -26/3/2018)

ĐOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC HỘI TRẠI CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 -26/3/2018)

Hòa chung không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hướng đến kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018). Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, sáng ngày 26/3/2018, Đoàn trường phối hợp với Phòng Tổ chức & CTHSSV tổ chức Hội trại với chủ đề “ Tuổi trẻ sáng tạo”.

Đăng lúc: 27-03-2018 11:16:37 PM | Đã xem: 989 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đảng - Đoàn thể

Các tin khác

1 2  Trang sau
 


Liên kết WebtiseTHÔNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 26


Hôm nayHôm nay : 1691

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 24516

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4131495

THỜI KHÓA BIỂU